Produkter Tjenester Meny
VB rørlegger i arbeidsklær

Endelig vannklosett for hyttefolket i Snekkevik

Klart det kan være romantisk med utedo og potter av ymse slag, det står ikke på det. Det er ikke fullt så sjarmerende når du har 22 av dem i nabolaget. Da kan det til tider tvert imot bli ganske så sjenerende. Rett nok ligger ikke hyttene i Snekkevik hånd i hånd, men du har dem likefullt ganske nær innpå deg. Miljømessig lite gunstig er det uansett. I fjor kunne de sette et endelig punktum for utedassen i Snekkevik.

Etter at de gikk sammen og fikk installert felles pumpestasjon, kunne samtlige hytter få sitt etterlengtede vannklosett og ha god samvittighet. Alt takket Varme & Bad som kom inn og prosjekterte det hele og skreddersydde ny, miljøvennlig løsning. Fryd og gammen! Og med en ny dimensjon av det som er og blir en idyll på sotralandet.

Vann- og avløpsledninger

Enkelt forklart; Hver hytte har nå fått installert vann og avløpsledninger. Utedoen er erstattet med vanlige vannklosett. Rørene er godt kamuflert av kratt og skog. Kloakken fra hver enkelt hytte går ned i en felles pumpekum. Herfra blir det pumpet videre inn på det offentlige rørnettet, hvor det også blir renset. - Fordelene med et slikt anlegg er mange, sier Lars-Martin Norheim, daglig leder ved Hundven & Monsen VVS AS. 

- For det første handler det om økt komfort. For det andre er løsningen miljøvennlig.

Prosjekteringen av slike anlegg bestemmes av de stedlige forholdene, forteller han.
- Her ligger hyttene på bakketopper, spredt rundt om terrenget. En felles pumpekum, et slags samlingspunkt nede på bakkeplan, er derfor ideelt. På flat mark derimot, må hver hytte som regel ha sin egen pumpekum.

- Toalettene i hyttene fungerer som vanlige vannklosett. Det eneste du må huske på om vinteren er å helle på litt frostvæske før du drar. Da unngår du at det fryser til, sier Lars-Martin.


I tillegg til økt komfort var det miljøaspektet som betydde mest for hyttefolket i Snekkevik. Men de hadde også en bakenforliggende tanke; Hvis flere går sammen og tilrettelegger for vann og avløp, blir det lettere å få regulert feltet til boligområde. Går man sammen om utgiftene kommer man også best utav det økonomisk. Da blir kostnadene heller ikke så store som mange tror.


- Det ligger mye jobb i å dimensjonere et slikt hytteanlegg, sier salgsingeniør Vidar Johannessen ved Xylem, leverandøren av utstyret.


- Men så er dette noe vi har gjort en del ganger før. Vi kan det. Og i samarbeid med Varme & Bad sine dyktige fagfolk er det egentlig en smal å få det opp og stå. Hva holdbarheten angår, så er det selvsagt avhengig av hvor mye toalettene blir brukt. Litt rundt sagt, vil det holde i flere tiår. Og skulle det nå komme til flere hytter på feltet, er det en smal sak å bytte ut pumpene for større kapasitet.